Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Persoonlijke informatie zullen wij dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen. Uiteraard hebben wij ook de nodige technische maatregelen getroffen, zodat jouw digitale gegevens veilig zijn. Check onze privacyverklaring.

Onze identiteit
Retail2Market
Baileystraat 9a
8013 RV Zwolle
085-4017500
info@retail2market.com

Wat beloven wij?

  • Wij zullen duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  • Wij zullen onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • Wij zullen altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
  • Wij zullen passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Wij zullen jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • Wij beschermen en bewaren jouw gegevens volgens de voorgeschreven richtlijnen van de wet. Wachtwoorden van accounts bewaren wij in een wachtwoordmanager.
  • Wij delen jouw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening. Denk aan het aanmaken van verzendetiketten en dergelijke.
  • Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor zakelijke doeleinden.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-11-2023.

Beveiliging van jouw gegevens
Ons team is geïnformeerd en wordt geacht zich aan de regelgeving te houden. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen.

Wat doen wij met een datalek?
Mocht er een datalek zijn dan informeren wij jou z.s.m. Wij vertellen wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij je ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?
Jouw een factuur te kunnen sturen. Om een nieuwsbrief naar jou te kunnen sturen. Voor het verlenen van optimale support. Om onze administratie te controleren hebben wij jouw betaalgegevens, jouw BTW nr en KVK nr.

(Chocolate chip) Cookies
Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring optimaal te maken. Naast functionele cookies, maken wij ook gebruik van niet functionele cookies om onze diensten nog beter te kunnen aanbieden aan jou. Dit is bijvoorbeeld Google Analytics of Leadinfo

Wat weten wij van je?
Wil jij inzage in de gegevens die wij hebben van jou? Stuur dan een e-mail naar info@retail2market.com met het verzoek tot de gegevens. Wil je naar aanleiding daarvan iets aan laten passen? Ook dan kun je een e-mail sturen naar ons met het verzoek tot wijziging.

In beide gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst jouw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Vergeet mij (niet)
Ben je geen klant meer bij ons / neem je niets meer bij ons af en wil je dat wij jou vergeten? Dan kun je ons mailen op info@retail2market.com met het verzoek om jouw account inclusief alle persoonlijke informatie te verwijderen. Binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst zullen wij jouw gegevens verwijderen.
Let op: Weg is ook echt weg.

Leadinfo
We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V. in Rotterdam, Nederland. Deze tool identificeert bedrijfsbezoeken aan onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren. De tool verwerkt ook domeinen uit formulierinvoeringen (bijvoorbeeld “Leadinfo.com”) om IP-adressen aan bedrijven te koppelen en de dienstverlening te verbeteren. Meer informatie is te vinden op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je de mogelijkheid om je af te melden. Als je kiest voor afmelding, worden je gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Backups
Back-up schema van Retail2Market:
7 dagen 2 keer per dag een backup / 4 weken een wekelijkse backup / 12 maanden een maandelijkse backup. De bestanden van een dagelijkse back-up gaan maximaal 7 dagen terug. De back-ups worden versleuteld opgeslagen.

Geheimhouding
Iedereen die werkzaam is bij Retail2Market heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om de persoonsgegevens van jou en jouw orders.

Anonimiseren
Wanneer wij een kopie maken van een productiedatabase voor ontwikkel- en testwerkzaamheden, zullen wij voor gebruik alle persoonsgegevens anonimiseren.

Privacy by design
Bij het ontwikkelen van onze applicaties slaan we alleen data op die echt noodzakelijk is voor de verwerking. Wij vragen niet om onnodige gegevens. Wachtwoorden slaan wij altijd encrypted op. Al onze applicaties draaien op een SSL verbinding.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als je ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pijl recht

Overtuigd?
Bel met Nienke of Fred.

En start morgen nog met online verkopen!
Of meld je aan voor ons maandelijkse webinar, als je eerst meer wilt weten.

Portret van Nienke
Portret van Fred

Als je je e-mailadres invoert, krijg je de uitnodiging voor het eerstvolgende webinar in je mail. En je gaat er ook mee akkoord dat we je marketing e-mails over Retail2Market sturen.